Hệ khung xương

12 Tháng Năm, 2023

Hệ thống thanh xương, khung xương và phụ kiện đi kèm có sẵn màu sắc để lựa chọn, phù hợp cho các giải pháp trần & tường.

Thanh xương Connect T24

Connect_grids_colour_285x236px.jpg

Connect White 01 Connect white 01 matte
Mã màu NCS gần nhất: S 0500-N.
Độ bóng 5
Connect White 01 Connect white 01
Mã màu NCS gần nhất: S 0500-N.
Độ bóng 20
Connect grey 01 metallic
Mã màu NCS gần nhất: S 2502-B
Sự thay đổi tự nhiên về độ bóng và màu sắc có thể xảy ra.
Connect black 01 matte
Mã màu NCS gần nhất: S 9000-N.
Độ bóng 3
NCS S 1000-N
Tương thích bảng màu Akutex FT: White Frost
NCS S 4010-R90B
Tương thích bảng màu Akutex FT: Ocean Storm
NCS S 7010-R90B
Tương thích bảng màu Akutex FT: Moonlight Sky
NCS S 1510-Y80R
Tương thích bảng màu Akutex FT: Peach Rose
NCS S 6500-N
Tương thích bảng màu Akutex FT: Silk Slate
NCS S 2005-G20Y
Tương thích bảng màu Akutex FT: Highland Fog
NCS S 3030-Y80R
Tương thích bảng màu Akutex FT: Goji Berry
NCS S 3010-B30G
Tương thích bảng màu Akutex FT: Sage Garden
NCS S 2005-R90B
Tương thích bảng màu Akutex FT: Silent Steam
NCS S 5010-B30G
Tương thích bảng màu Akutex FT: Eucalyptus Leaf
NCS S 3020-G40Y
Tương thích bảng màu Akutex FT: Fresh Clover
NCS S 0603-Y60R
Tương thích bảng màu Akutex FT: Scallop Shells
NCS S 6030-G10Y
Tương thích bảng màu Akutex FT: Summer Forest
NCS S 3020-Y40R
Tương thích bảng màu Akutex FT: Wet Sand
NCS S 8000-N
Tương thích bảng màu Akutex FT: Dark Diamond

 

Thanh xương Connect T15 

T15_MR_02_285x235px.jpg

Connect White 01 Connect white 01 
Mã màu NCS gần nhất: S 0500-N.
Độ bóng 20
Connect grey 01 metallic
Mã màu NCS gần nhất: S 2502-B
Sự thay đổi tự nhiên về độ bóng và màu sắc có thể xảy ra.
Connect black 01 matte
Mã màu NCS gần nhất: S 9000-N.
Độ bóng 3

 

Khung xương & Phụ kiện

Khung xương Connect Thinline

r07_Akusto_Wall_C_edge_285x235px.jpg

Connect White 01 Connect white 02 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 0500-N.
Connect Grey 03 Textured Connect grey 03 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 1500-N
Connect Grey 04 Textured Connect grey 04 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 4500-N
Connect black 01 matte
Mã màu NCS gần nhất: S 9000-N.
Độ bóng 3

 

Bo góc Connect Thinline 

Thinline_Corner_02_bgLight_285x235px.jpg

Connect White 01 Connect white 02 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 0500-N.
Connect Grey 03 Textured Connect grey 03 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 1500-N
Connect Grey 04 Textured Connect grey 04 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 4500-N
Connect black 01 matte
Mã màu NCS gần nhất: S 9000-N.
Độ bóng 3

Khung xương đôi liên kết

Akusto_Wall_profile_corner_285x236px.jpg

Connect Grey 03 Textured Connect grey 03 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 1500-N

Bo góc đôi liên kết

Shadow_Corner_285x236px.jpg

Connect Grey 03 Textured Connect grey 03 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 1500-N

Thanh xương tường WP

Connect WP profile

Connect white 03 textured Connect white 03 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 0502-Y.
Connect natural anodized
Mã màu NCS gần nhất: S 1000-N
Connect black 01 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 9000-N.

 

Bo góc thanh xương tường WP

Connect WP corner

Connect White 01 Connect white 03 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 0502-Y.
Connect grey 02
Mã màu NCS gần nhất: S 2500-N.
Connect black 01 matt
Mã màu NCS gần nhất: S 9000-N.

 

Edge 500

Edge 500

Cấu trúc nhôm định hình sơn mài dành cho các tấm trần treo tự do với các tấm trần Focus cạnh E, Ds & Dg. L=2400mm.

Connect White 01 Connect white 02 textured
Mã màu NCS gần nhất: S 0500-N.
Độ bóng 2
.