Độ lan truyền khuếch tán của sóng âm

19 Tháng Sáu, 2023

Một môi trường âm thanh trong phòng gọi là đạt chuẩn được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí như sau: Thời gian âm vang (RT), Độ trong rõ của lời nói (C50), Cường độ âm (Gain/G) và Độ lan truyền khuếch tán của sóng âm.

Mức độ âm thanh giảm khi khoảng cách từ nguồn âm tăng lên. Thiết kế của phòng (hình dạng, nội thất, bề mặt nội thất…) ảnh hưởng đến phạm vi mà cường độ âm thanh giảm giữa các khoảng cách.

Truyền âm – DLf (dB) đo mức độ đóng góp của căn phòng vào việc truyền âm so với môi trường ngoài trời không có phản xạ âm, ở một khoảng cách xác định tính từ nguồn âm. DL2 (dB) đo mức độ giảm cường độ âm thanh khi khoảng cách từ nguồn âm thanh tăng gấp đôi.

Để đặc trưng cho sự lan truyền của âm thanh, có một tham số mô tả mức độ mà âm thanh giảm đi khi khoảng cách tăng gấp đôi. Tham số này, là tốc độ suy giảm không gian của mức áp suất âm trọng số A của giọng nói trên mỗi khoảng cách tăng gấp đôi và được ký hiệu là D2,S. Nó được đo bằng dB và xác định độ dốc của đường cong truyền âm.

Một tham số khác là mức áp suất âm thanh trọng số A của giọng nói ở khoảng cách 4 mét Lp,A,S,4m,, cũng được đo bằng dB, cho biết mức độ giọng nói cao như thế nào ở khoảng cách 4 mét tính từ nguồn âm thanh.

Các giá trị mục tiêu cho điều kiện âm thanh tốt trong văn phòng mở theo tiêu chuẩn ISO3382-3 là D2,S. ≥ 7 dB, Lp,A,S,4m ≤ 48 dB,

Khoảng cách thoải mái rc

Ngoài các tham số được đưa ra trong tiêu chuẩn ISO 3382-3, khoảng cách thoải mái (rc) có thể được tính toán. Khoảng cách thoải mái tương ứng với khoảng cách mà tại đó mức áp suất âm giảm xuống mức thoải mái có thể chấp nhận được (Lc) được xác định trước.

Bạn nên xem xét khi mức độ giảm 10 dB so với mức giọng nói thông thường trong văn phòng mở cách loa 1 mét. Biết các tham số D2,S và Lp,A,S,4m khoảng cách thoải mái được tính:

  rc = 4×10 0,3(Lp,A,S,4m – Lc) / D2,S

Nếu mức độ thoải mái khi nói Lc được chọn là 48 dB(A), tức là thấp hơn 10 dB so với mức nói thông thường trong văn phòng mở là 58 dB (A) ở 1 mét, thì Khoảng cách thoải mái bằng 4 mét. Mức áp suất âm thanh giảm 10 dB tương ứng với việc giảm một nửa cường độ âm thanh được cảm nhận chủ quan.

Độ rõ (AC)

Độ rõ (AC) phân loại trần treo theo khả năng đóng góp vào sự riêng tư về âm thanh giữa các khu vực làm việc. Phương pháp này cung cấp các phép đo đặc tính phản xạ âm thanh của trần nhà được sử dụng cùng với vách ngăn. Giá trị AC của trần càng cao thì hiệu quả giảm truyền âm càng cao.

.