Cách phân loại vật liệu chống cháy theo tiêu chuẩn châu Âu

14 Tháng Tám, 2023

Trong trường hợp hỏa hoạn, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng của con người. Tất cả cư dân trong tòa nhà cần được sơ tán nhanh chóng, và thời gian thoát hiểm phụ thuộc nhiều vào khả năng chịu lửa của vật liệu. 

 

Để tạo điều kiện và tối ưu hóa quá trình thoát hiểm, Liên minh Châu Âu đã thông qua Tiêu chuẩn EN 15301, đưa ra quy trình phân loại phản ứng của từng loại vật liệu, sản phẩm với lửa. Theo tiêu chuẩn này sẽ xác định được đặc tính chống cháy của từng loại vật liệu khác nhau. Cách phân loại được thống nhất và so sánh dựa trên các phương pháp thử giống nhau, hiện được sử dụng làm tài liệu tham khảo ở nhiều nước trên thế giới.

Dưới đây là một số phản ứng và khả năng chống cháy để phân loại vật liệu, sản phẩm:

Phản ứng với lửa

Theo tiêu chuẩn châu Âu dựa trên phản ứng với lửa, các vật liệu và sản phẩm được chia thành 7 thang Euroclass khác nhau bao gồm: A1, A2, B, C, D, E và F. Cụ thể có thể dựa vào bảng tiêu chuẩn EN 15301 dưới đây:

Cách phân loại vật liệu chống cháy theo tiêu chuẩn châu Âu

Ngoài thang đo trên còn một số phân loại bổ sung về khói (S) và tàn lửa (D).

Trong đó:

Thang khói (S) được chia thành 3 cấp:

S1: độ mờ và tạo khói thấp

S2: độ mờ trung bình và tạo khói

S3: độ mờ cao và tạo khói

Thang tàn lửa (D) chia thành 3 cấp:

D0: Không cháy giọt

D1: Cháy giọt chậm

D2: Cháy giọt mạnh

Khả năng chống cháy

Tương tự như phản ứng với lửa, khả năng chống cháy của vật liệu cũng được chia thành một số tiêu chí chính là REI (tính ổn định, tính toàn vẹn và khả năng cách ly). Các tiêu chí này được biểu thị bằng phút (30 phút, 60 phút, 90 phút…). Đó là thời gian mà một vật liệu có thể chịu đựng được khả năng chịu lửa.

Cách phân loại vật liệu chống cháy theo tiêu chuẩn châu Âu

 

Dịch: Vũ Hương | Nguồn: Archdaily

.