Hướng tới thiết kế âm học “NET-ZERO”

16 Tháng Năm, 2024

Tính bền vững của Ecophon được thúc đẩy bởi tham vọng của chúng tôi là đạt được sản phẩm và sản xuất với lượng phát thải thấp nhất. Chúng tôi cam kết báo cáo một cách minh bạch về tiến độ của chúng tôi hôm nay và trong tương lai. Và chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi có thể tạo nên thiết kế âm học không phát thải carbon dioxide cho các công trình kiến trúc.

Con đường đi đến sự bền vững của chúng tôi

Tại Ecophon, cam kết của chúng tôi hướng tới sự trung hòa về khí hậu bắt nguồn từ chiến lược trở thành nhà sản xuất giải pháp âm học không phát thải carbon dioxide đầu tiên thông qua tính minh bạch và đổi mới.

Cam kết này sẽ dẫn tới sự chuyển đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi coi đây là một cơ hội tuyệt vời để đổi mới chứ không phải là một trở ngại mà chúng tôi cần phải đàm phán.

Chiến lược của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực:

  • Không ngừng giảm thiểu tác động đến môi trường từ các sản phẩm và hoạt động của chúng tôi thông qua tính tuần hoàn và đổi mới.
  • Cung cấp các giải pháp âm học bền vững hàng đầu – không thỏa hiệp thông qua tính minh bạch.
  • Xây dựng Ecophon như một công ty dẫn đầu về phát triển bền vững mà các bên liên quan của chúng tôi tự hào được hợp tác cùng.

Ecophon dựa trên các nguyên tắc, vật liệu tối ưu và tính minh bạch để mang lại tính bền vững uy tín. Chúng tôi tin rằng sự bền vững thực sự không có gì phải che giấu. Làm việc theo những lý tưởng cao nhất trong tổ chức toàn cầu là một phần tự nhiên trong lời hứa của chúng tôi “Tác động tích cực đến mọi người”. Và nếu chúng ta muốn sự bền vững có ý nghĩa thì nó phải dựa trên cách tiếp cận trung thực, tham vọng cao và ý định tốt.

Những thành tựu đáng tự hào

Giảm tác động đến môi trường phải là cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Bằng cách giải quyết mọi vấn đề, từ thiết kế sinh thái cho sản phẩm đến quản lý năng lượng và nước, chúng tôi đang tiến hành tốt trên hành trình hướng tới giải pháp âm học không phát thải carbon dioxide.

Đọc thêm về những thành tựu của chúng tôi trong báo cáo phát triển bền vững, trong đó chúng tôi trình bày những phát triển chi tiết hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Mục tiêu hướng tới không phát thải carbon dioxide thực sự

Chúng tôi đã cam kết đặt mục tiêu giảm lượng khí thải trực tiếp 33% vào năm 2030* so với năm 2017

Đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi vào năm 2025

Đặt mục tiêu giảm 80% lượng nước thải trên mỗi nhà máy sản xuất vào năm 2025 so với năm 2010

Đặt mục tiêu giảm 50% chất thải không thể thu hồi trên mỗi nhà máy sản xuất vào năm 2025 so với năm 2010

Chúng tôi đang hướng tới hoạt động R&D với trọng tâm tích hợp hoàn toàn vào các công nghệ và quy trình bền vững vào năm 2025

Hướng tới tỷ lệ tái chế trung bình 55% trong các sản phẩm mềm vào năm 2025

Mục tiêu đạt ít nhất 30% hàm lượng tái chế trong bao bì nhựa vào năm 2025

Đến năm 2025, 85% dòng sản phẩm của chúng tôi phải có cả chứng chỉ Vật liệu an toàn (Cradle-to-Cradle) và chứng nhận chất lượng không khí trong phòng (Eurofins Indoor Air Comfort Gold) – hai chứng nhận tuân thủ các yêu cầu về công trình xanh

89% sản phẩm bán ra sẽ có EPD dành riêng cho sản phẩm vào năm 2025

.