Bài viết khác

Trường quay VTC – Hà Nội

30 Tháng Năm, 2023

Chủ đầu tư: Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC)
Nhà thầu: Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm

Sản phẩm:

  • Trần tiêu âm thiết kế âm xương Ecophon Focus E
  • Tường tiêu âm thiết kế lộ xương Ecophon Akusto Wall A/ Texona
  • Các cấu kiện trang âm khác
.