Bài viết khác

Trung tâm THVN tại Phú Yên

31 Tháng Năm, 2023

Công ty TNHH Phương Ngọc với vai trò tổng thầu đã gấp rút hoàn thiện công trình “Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên” trong những ngày cuối năm 2016.

Hạng mục trang âm gồm:

– Tấm trần âm thanh Ecophon Focus A, KT: 600x600x20mm. (KL ~1000m2 trần)

– Tấm tường âm thanh Ecophon Master A/ Alpha, KT: 1200x2700x40mm (KL ~1000m2 tường)

– Các cấu kiện trang âm khác.

.