Bài viết khác

Rạp chiếu phim Ngọc Khánh

1 Tháng Sáu, 2023

Hệ thống ghế đang được sử dụng tại Rạp chiếu phim Ngọc Khánh là do Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt.

Sản phẩm: Ghế Comfyseat – Malaysia

.