Bài viết khác

Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

18 Tháng Sáu, 2023

Công trình “Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận” là một trong những công trình trọng điểm năm 2023 mà Công ty Phương Ngọc đang thực hiện. Trong đó, Phương Ngọc là đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm.

Sản phẩm:

  • Hệ thống trần tiêu âm và cách âm Ecophon Focus A & Ecophon Focus E – Thụy Điển
  • Hệ thống tường tiêu âm Ecophon Akusto Wall A/ Texona – Thụy Điển
  • Các cấu kiện trang âm khác – Thụy Điển/ Việt Nam

Hiện tại, Phương Ngọc đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống trần – tường tiêu âm.

.