Bài viết khác

Mandarin Garden Hanoi

1 Tháng Sáu, 2023

Sản phẩm:

  • Trần sao Barrisol – Pháp
  • Tường tiêu âm, chống cháy Ecophon Akusto Wall A/ Texona màu đen (NRC: 1,0/ 500Hz)
.