Bài viết khác

Giảng đường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

1 Tháng Sáu, 2023

Công ty TNHH Phương Ngọc là đơn vị cung cấp hệ thống trần âm thanh Ecophon- Thụy Điển để xử lý môi trường âm thanh cho giảng đường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa.

Sản phẩm: tấm trần lộ xương Ecophon Focus A (600x600x20mm)

.