Ecophon Combison™ XR

Ecophon Combison XR là sản phẩm bổ sung được lắp đặt theo phương nằm ngang phía trên tấm trần Combison, nâng cao khả năng mức giảm âm giữa các phòng. Sản phẩm nên che phủ bề mặt trần nhiều nhất có thể để đạt được hiệu quả âm học tốt nhất.

• Nâng cao cách âm, Dnfw lên tới 6dB

• Cạnh để tự nhiên

• Sử dụng cùng với tấm trần Combison

Ecophon Combison™ XR
Tải xuống

E-Tools

Hình dáng
Kích thước, mm
Khung xương
1200x600x50
T24
Lắp đặt
Phương pháp lắp đặt
Kích thước, mm
M440

1200x600x50

Combison™ XR (4)

Chọn phương thức lắp đặt
Stt
Name
Amount
Âm học

Hệ thống bổ sung Combison XR được lắp đặt phía trên hệ thống trần Combison để nâng cao khả năng cách âm. Thông tin chi tiết tham khảo hệ thống trần Combison tương ứng.

Sản phẩm Dnfw
ISO 10848-2
+ 2 x 1200 XR + 3
+ 100% XR + 6

αp, Hệ số hút âm thực tế

Độ dày, mm
o.d.s. mm
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
αw
Cấp độ hút âm
Độ dày, mm
Độ rõ, ASTM E1111, ASTM E1110
Mức chênh lệch cách âm theo phương ngang chuẩn hóa có trọng số, ISO 10848-2
Cấp độ suy giảm âm, ASTM 1414, ASTM E413
Đặc tính kỹ thuật

Chất lượng không khí trong phòng

<p></p>
Chứng nhận/Nhãn

Ảnh hưởng đến môi trường

kg CO₂ equiv/m²

Khả năng tái chế

Khả năng tái chế
Hoàn toàn có thể tái chế

An toàn phòng hỏa

Lõi bông thủy tinh của tấm trần được kiểm tra và phân loại không bắt lửa theo tiêu chuẩn EN ISO 1182

Quốc gia
Cấp độ
Quốc gia
Tiêu chuẩn
Cấp độ
Châu Âu
EN 13501-1
A2-s1,d0

Khả năng chống ẩm

Cấp C, độ ẩm tương đối 95% và 30°C, theo tiêu chuẩn EN 13964:2014

Hiệu quả ánh sáng

Không áp dụng

Khả năng làm sạch

Không áp dụng

Tính tiếp cận

Các tấm trần có thể tháo dỡ

Lắp đặt

Lắp đặt theo sơ đồ, hướng dẫn và bản vẽ kỹ thuật

Trọng lượng hệ thống

Đặc tính cơ học

Không áp dụng

Sơ đồ lắp đặt
Tải trọng tối đa (N)
Chịu tải tối thiểu (N)
M440 - 1200x600x50
0
-

Nhãn CE

Hệ thống trần Ecophon được cấp nhãn CE theo tiêu chuẩn châu Âu EN13964:2014. Các sản phẩm xây dựng được dán nhãn CE đều được thể hiện trong thông báo DOP cho phép khách hàng và người sử dụng có thể dễ dàng kiểm tra, đối chiếu hiệu quả sản phẩm có sẵn tại thị trường châu Âu.

Tham khảo thêm

.