Bài viết khác

Đài Tiếng nói Việt Nam VOV

30 Tháng Năm, 2023

Tại Việt Nam, Phương Ngọc đã thực hiện trang âm cho trên 80% các đài truyền hình trong đó có công trình “Đài Tiếng nói Việt Nam” – 58 Quán Sứ. Sau khi hoàn thiện, môi trường âm thanh đã đáp ứng được yêu cầu của một phòng thu tiêu chuẩn.

Sản phẩm

  • Trần tiêu âm thiết kế lộ xương Ecophon Focus A
  • Tường tiêu âm thiết kế lộ xương Ecophon Akusto Wall A/ Texona
.