Bài viết khác

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi

30 Tháng Năm, 2023

Hệ thống các studio của trường quay Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi được trang bị hệ thống trần, tường và các cấu kiện trang âm do công ty Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hoàn thiện.

Sản phẩm:

  • Trần tiêu âm thiết kế âm xương Ecophon Focus E
  • Tường tiêu âm thiết kế lộ xương Ecophon Akusto Wall A/ Texona
  • Các cấu kiện trang âm khác
.