Đáp ứng yêu cầu cao về tính vệ sinh Ecophon Hygiene là các hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu khó khăn nhất về tính vệ sinh, đã được chứng minh trong một số môi trường đòi hỏi vệ sinh và lâm sàng. Bề mặt tấm trần được che phủ bởi lớp sơn âm thanh như Akutex T, Akutex TH, Akutex HP  hoặc Akutex HS, mặt sau có thể được che phủ bằng lớp giấy thủy tinh mềm hoặc bề mặt sơn âm thanh để dễ dàng vệ sinh.

  • Hút âm: cấp A
  • 10 thiết kế cạnh khác nhau với 6 giải pháp độc đáo
  • Có sẵn 11 kích thước tấm khác nhau, trong đó kích thước lớn nhất là duy nhất

.