Giải pháp trần tiêu âm kinh tế

Ecophon Advantage đáp ứng các yêu cầu cần thiết như âm học, chống cháy, chống ẩm, độ bền cơ học... Có sẵn một số kích thước, cung cấp khả năng xử lý đơn giản và dễ dàng lắp đặt.
  • Hút âm: cấp A
  • 2 thiết kế cạnh là lộ xương và âm xương
  • Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ

.